مدیردرمان تأمین اجتماعی خوزستان:

با حذف دفترچه و ویزیت الکترونیکی بیماران خطای پزشکی تقریبأ به صفر می رسد

تاریخ انتشار: یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ | ۰۸:۱۷ ق٫ظ
با حذف دفترچه و ویزیت الکترونیکی بیماران خطای پزشکی تقریبأ به صفر می رسد مدیردرمان تأمین اجتماعی خوزستان گفت: با اجرای حذف دفترچه و ویزیت الکترونیکی بیماران خطای پزشکی تقریبأ به صفر می رسد.

دکترجلیلی مدیردرمان تأمین اجتماعی خوزستان  در گفت و گو با پایگاه خبری قلم ماندگار، مزایا ومحاسن حذف دفترچه های درمانی را تشریح کرد.

وی افزود: با اجرای حذف دفترچه و ویزیت الکترونیکی بیماران خطای پزشکی تقریبأ به صفر می رسد و با حذف کاغذ سالانه میلیاردها تومان صرفه جویی می شود جلیلی مزایا ومحاسن حذف دفترچه درمانی را فردا تشریح خواهد کرد

دکتر جلیلی با بیان اینکه حذف دفترچه های درمانی سالانه میلیاردها تومان بنفع سازمان تأمین اجتماعی می شود اظهار کرد: طرح الکترونیکی ویزیت بیماران درصد خطا واشتباه پزشکی ونسخه پیچی را به حداقل رسانده وتقریبأ به صفر میرساند.

مدیردرمان تأمین اجتماعی خوزستان تصریح کرد: با حذف دفترچه درمانی و اجرای طرح الکترونیکی سابقه بیمار براحتی قابل دسترسی است واین مهم به پزشکان در معالجه و درمان بیماران کمک فراوانی میکند .

گفتنی است: طرح حذف دفترچه درمانی چند روزی است که در مراکز درمانی وبیمارستانی تأمین اجتماعی خوزستان درحال اجرا است.

آخرين اخبار
پر بحث ترين
شهرداری اهواز
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
 قلم ماندگار
محل كد آمار