درهفته پایانی تازه نفس جوان. باتجربه ها رافتیلیه پیچ کرد به همراه گزارش تصویری

تاریخ انتشار: سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۳ ق٫ظ
درهفته پایانی تازه نفس جوان. باتجربه ها رافتیلیه پیچ کرد به همراه گزارش تصویری هفته اخر انتخابات است ودریک برنامه تلویزیونی نیروی تازه نفس نشان داد که میتواند باتجربه هارابایک حرکت فیتیله پیچ وبعدها باضربه فنی انها رااز دور خارج کند

 قلم ماندگار/ خوزستان:

به گزارش قلم ماندگار، دربرنامه تلویزیونی ونطق مهندس احمد سراج مشخص شد نیروی تازه نفس میتواند وقت زیادی رابرای مطالبه گری حوزه خودش داشته باشد وکارهای برزمین مانده چندین ساله اهواز ودیگر حوزه انتخابیه  را زنده کند
احمد سراج نشان داد که نیروی جوان به دلیل پتانسیل زیادی که دارد باتجربه ها رابافاصله زیاد کنار بزند ومطالبه گر شجاعی باشد
چندین دهه است که مردم وبخصوص اقشار کف جامعه نطقی باچنین صلابتی نشنیده بودند
درهمان برنامه احمد سراج معادلات رابرهم زد واین نظر سنجیهایی که درفضای مجازی میچرخد را نابود کرد
امروز درخیابان وبازار حرف ازمهندس سراج برسرزبانها بود ومردم خوشحال بودند که قرار است جوانی رابفرستند که سرش برای مطالبه گری واحقاق حقوق از دست رفته درد میکند ودنبال ایجاد اشتغال وبرکناری مدیران فرسایشی وسفارشی است
مهندس سراج درجایی از صحبتهایش عنوان میکند که تنها فولاد وکارخانه اش میتواند بیکاری خیل عظیمی از جوانان رابرطرف کند اما دستهایی هستند که نمیگذارند این امر محقق شود وبنده درصورت راهیابی قطعاً این رویه راعوض خواهم کرد
خوزستان جولانگاه مدیران غیر بومی است که بنده اجازه چنین رویه ای رانخواهم داد وچشم طمع انها را کور خواهم کرد خوزستان مدیران توانای بسیاری داردوبایدازانهااستفاده شود
فولاد میتواند درکنار حفاری ونفت باشد وبا تامین قطعات برای نفت وحفاری از خروج  ارز از کشور جلوگیری کند وایجاد اشتغال برای جوانان استان باشد
شرکتها برای بکار گیری افراد باید نیروهای بومی ایی که نزدیک ان شرکت باشند رادراولویت خود قرار دهد
فعالان ونخبگان نیز از تزریق نیروهای انقلابی وجوان به مجلس که باتعهد وصلابت میباشند را خواستار است وفرمایشات مقام معظم رهبری راسرلوحه خود قرار داده اند که نسبت به گام دوم انقلاب تاکید فراوان داشتند وخواستار مجلسی جوان .انقلابی ومتفاوت هستند تا دربرابر خواسته های غرب ومنفعت طلبان ایستادگی کنند
من سراجی ام
رقابت سالم ورای پاک شعار طرفداران مهندس سراج
انتهای پیام/
آخرين اخبار
پر بحث ترين
قلم ماندگار
محل كد آمار