محیط زیستِ بومرنگى مان به قلم خالد لویمى 

تاریخ انتشار: شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۶ ب٫ظ
محیط زیستِ بومرنگى مان به قلم خالد لویمى  اندر احوالات این روزهایمان که مداقه مى کنیم؛ نمى دانیم به خودِ غمگین و حیران و خشمگینمان به چه شکل تسلى خاطر دهیم بهر حال آدمیزادیم و سر شار از احساسات و متأثریم از جهانِ اطراف.

قلم ماندگار/ خوزستان:

به گزارش قلم ماندگار،  اندر احوالات این روزهایمان که مداقه مى کنیم؛ نمى دانیم به خودِ غمگین و حیران و خشمگینمان به چه شکل تسلى خاطر دهیم بهر حال آدمیزادیم و سر شار از احساسات و متأثریم از جهانِ اطراف.
مگر مى شود تشنگى گنجشک ها و ماهیان و گاومیش ها را در هور العظیم دید و بى هیچ حس جگر سوزى  از آن گذشت؟ خوشبختانه به این مرحله از بى مبالاتى نرسیده ایم اما شاید حواسمان نباشد که در این حال و روزِ هور و تشنگى امروز ماهیان و عطش فرداى خاک و مردمان این دیار، سهامدار عمده این تقصریم. آرى، افعال و اهتماماتمان بمانند چوب بومرنگیست که بعد از پرتاب، انعکاسش به خودمان بر مى گردد. شیون ها و آه و ناله هاى این روزها، بر مزار کدام بى گناه ناشناس جارى مى شود؟ آنچه هست تجسد نوعِ نگاه و فعل و زیست مان در جهان بیرونیست. آنانکه بر مسند امورند مگر از مریخ تشریف فرما شده اند؟ آدمیزادگانى از جنس خودمان و از میانمان بر آمده اند اساساً مگر حال خوشِ شهر و دیار بر عزم و فضلِ ساکن بر کرسى متوقف شده است؟ چرا ناله ها را بهنگام انعکاس بومرنگ کرده هایمان به اعلى السماوات مى رسانیم؟ تاکنون کجا بوده ایم؟ اگر کمى منصفانه به احوالات این روز هاى محیط زیستمان بنگریم، خود را محکوم به این وضعِ مخلوق خود مى یابیم. حال اما آیا همچنان مجالى ست براى اصلاح ما فات؟ مى شود، اگر از خودمان شروع کنیم و به زمین و زمان و جهان اطرافمان زندگى ببخشیم؛ هر کس به قدر وسع و مقدورش. با آب و خاک و شهر و دیار محوطه مان رفاقت کنیم تا از خودمان انسانهاى بسازیم که در مسند اداره ى بلاد حریص حیاتِ آب و خاک و مردمان و خلق الله اجمعین باشند.
انتهای پیام/
آخرين اخبار
پر بحث ترين
 قلم ماندگار
قلم ماندگار
 قلم ماندگار
 قلم ماندگار
محل كد آمار