محبت، زبان مشترک همه ی انسان هاست و حقیقت همین است

تاریخ انتشار: جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸ | ۱۹:۱۶ ب٫ظ
محبت، زبان مشترک همه ی انسان هاست و حقیقت همین است محبت، زبان مشترک همه ی انسان هاست و حقیقت همین است. در سفر ، بی آنکه زبان موکب داران عراقی را بدانیم یا آنها زبان ما را بلد باشند، دل هایمان به هم گره می خورد.

قلم ماندگار:

محبت، زبان مشترک همه ی انسان هاست و حقیقت همین است. در سفر ، بی آنکه زبان موکب داران عراقی را بدانیم یا آنها زبان ما را بلد باشند، دل هایمان به هم گره می خورد.
در نگاه اول، شاید محیط ساده و بی پیرایه موکب ها چنگی به دل نمی زد، اما خوب که نگاه کردیم، آنجا را خانه ی خود دیدیم و اهل خانه را خانواده ی خود.
به راستی که عنصر محبت به حسین (ع) همه ی ما را در زیر یک بیرق جمع کرده بود، بیرقی که در زیر آن، نه حرفی از برتری نژادی قومی بر قوم دیگر بود و نه حرفی از زبان و ملیّت.
مدینه فاضله ای بود که در آن مقام انسانیت را ارج می نهادند.
و مسیر و خستگی هایش که برای ما بختیاری ها یادآور ماجرای کوچ بود.
کوچ از قشلاق خودخواهی و خودبینی و تعصب به سوی انسان کامل.
برای ما بختیاری های شهر نشین، پیاده روی اربعین، حکم رهایی از همه ی قید و بندهای عصر جدید را داشت.
کربلا ، بازگشت به ارزش های اصیل انسانی و هجرت از عصر فانتزی های خود ساخته ی انسان های ماشینی است.
و مسیر سعادت و راهِ تحقق امیدی است که سالیان دراز در پشت چوقا هایمان نقش بسته؛ برج های سفیدی که برخواهند خاست و برج های سیاهی که سرنگون خواهند شد.

فریدون اسماعیلی | اربعین ۹۸ | مسول کاروان زیارتی قوم بختیاری – لالی

آخرين اخبار
پر بحث ترين
 قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
 قلم ماندگار
 قلم ماندگار
محل كد آمار