ابتکاری

ابتکاری نو در بخش آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

مدیر طرح های توسعه حوزه کرخه گفت: با اتکا به دانش، تجربه و ابتکار کارشناسان بخش آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و آزمایشات متعدد و اجرای پایلوت در مناطق و پروژه های مختلف برای اولین بار در کشور از محصول آببند gcl استفاده شد. ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
شهرداری اهواز
شهردار اهواز
قلم ماندگار
تابناك وب
قلم ماندگار
محل كد آمار