بستری

بستری بیماران کرونایی در خیابان+ عکس

عکس هایی که توسط یکی از شهروندان ایتالیایی ارسال شده نشان می دهد بیماران کرونایی در خیابان بستری می شوند. ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
شهرداری اهواز
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
محل كد آمار