افزایش

افزایش ضریب امنیت و کاهش ریسک در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از بسته های حمایتی بیمه

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان از نشست مشترک با مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران به منظور حمایت از صنایع کوچک و متوسط خبر داد. ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
شهرداری اهواز
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
محل كد آمار