تشدید

تشدید بازرسی از داروخانه ها و کالا پزشکی های خوزستان به روایت تصویر

داروخانه ها و کالا پزشکی های استان خوزستان توسط کارشناسان معاونت غذا و داروی اهواز، سازمان صمت و تعزیرات حکومتی خوزستان مورد بازرسی قرار گرفتند. ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
محل كد آمار