روحانیت

روحانیت و مبارزه با ویروس کرونا

حضور به هنگام روحانیت در پیش‌آمدها و ارائه خدمات، به عنوان وظیفه شرعی خدمت به مردم و همدردی با مردم اقتضاء دارد که در مساله مبارزه با کرونا نیز روحانیت پیشگام و فعال باشد ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
شهرداری اهواز
شهردار اهواز
قلم ماندگار
تابناك وب
قلم ماندگار
محل كد آمار