نیروگاه

نیروگاه رامین تمایلی برای استفاده از مازوت ندارد/ استفاده از مازوت در نیروگاه تنها به دلیل عدم تامین سهیه گاز است

مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز با اذعان به اینکه در برخی از واحدهای این نیروگاه جهت تامین برق مورد نیاز شهروندان خوزستانی از مازوت استفاده می شود، اظهار کرد: نیروگاه رامین به هیچ عنوان تمایلی برای استفاده از مازوت ندارد و تنها دلیل استفاده از م ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
شهرداری اهواز
شهردار اهواز
قلم ماندگار
تابناك وب
قلم ماندگار
محل كد آمار