سیاست

سیاست ارعاب سازمان های مجری مالچ پاشی به بهانه حفظ محیط زیست / مسئولین ؛ فوری مخالفین مالچ پاشی را با نام به مردم خوزستان معرفی کنند

مردم خوزستان که هر شب با کابوس گرد و غبارِ فردایشان بخواب می روند اینک که دولت در این بحران بی پولی بودجه ای برای مالچ پاشی و تثبیت کانونهای گرد و غبار تعیین کرده با اغراض نامعلوم و به بهانه حفظ محیط زیست، هجوم و هیاهویی را بر علیه این اقدام ضروری بر ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
محل كد آمار