معاون

معاون مدیرکل اچ اس یی وزارت نفت از سیستم مدیریت پسماند دستگاه حفاری ۹۳ فتح بازدید کرد 

در راستای بررسی اقدامات و طرح های مترتب به حفاظت از محیط زیست در مناطق عملیاتی حفاری، معاون مدیرکل اچ اس یی و پدافند غیرعامل وزارت نفت در امور محیط زیست از سیستم مدیریت پسماند دستگاه حفاری ۹۳ فتح بازدید کرد.  ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
شهرداری اهواز
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
محل كد آمار