مدیرکل

مدیرکل پشتیبانی شهرداری اهواز منصوب شد

در حکمی از سوی شهردار اهواز مهدی داودی به سمت مدیرکل پشتیبانی شهرداری اهواز منصوب شد. ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
شهرداری اهواز
شهردار اهواز
قلم ماندگار
تابناك وب
قلم ماندگار
محل كد آمار