جای

جای هنر در بیان چالش های زیست محیطی خالی است

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: علی رغم تاثیر عمیق هنر اما تاکنون از زبان هنر برای بیان چالش های زیست محیطی استان استفاده نشده است. ...
قلم ماندگار
پیشخوان


قلم ماندگار
آخرين اخبار
پربازديدترين
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
قلم ماندگار
محل كد آمار